התקנת nvidia וקומפיז פיוז’ן שלב שלב, על דביאן לני

Posted on July 5, 2008

2


נכון לתאריך ה 11.4.10 הדרך הזו עובדת

לאחרונה החלטתי לעשות קצת סדר בכוננים (וגם לצרף אחד חדש), לכבוד האירוע חילקתי מחדש את המחיצות והתקנתי מחדש את דביאן.

כמובן שאוהב אני להתשמש בגירסת הלני (testing) של דביאן מכל מיני סיבות ונדרשתי להתקין חלק מההתקנים שאינם מזוהים במיידי. אחד מההתקנים היה כמובן כרטיס המסך מסוג nvidia geforce סידרה 7.

רק לאחר מספר נסיונות שונים הצלחתי להגיע למצב שכרטיס המסך עובד כולל האצה גרפית (אחרי כמה נסיונות כושלים ללא האצה) וחשבתי שיהיה נכון לחלוק את המידע עם הקהילה.

אז מה צריך?

ראשית אקדים ואומר שמי שלא שולט ברזי הטרמינל מומלץ לו להדפיס או להעתיק במדוייק את סדר הפעולות.

במהלך השלבים אנו נעצור את גנום מלעבוד ועל כן לא תיהיה מערכת גרפית לעזרתנו. כמו כן במידה ומשהו ישתבש , תמיד נוכל לראות איך חוזרים למצב הקודם.

פעולת קדם לכל הינה גיבוי הקסורג על ידי הרצה בטרמינל של :

cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.gold

בכל מקרה שלא נקבל איקס לאחר ההתחול נזכור להקיש כמשתמש על:

cp /etc/X11/xorg.gold /etc/X11/xorg.conf

לעבודה

נפתח טרמינל, נעבור על ידי  su למשתמש על , ונקיש

apt-get install build-essential linux-headers-$(uname -r)

cd /usr/src

ln -s linux-headers-$(uname -r) linux

הפקודה הבאה אופציונלית , ניתן במקומה להוריד את קובץ התקנת הדרייבר בצורה ידנית מאתר החברה ולמקמו בספרייה

/usr/src

נמשיך על ידי פקודה טרמינל להורדת הקובץ

wget http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/100.14.23/NVIDIA-Linux-x86-100.14.23-pkg2.run

נעצור את גנום

/etc/init.d/gdm stop

נריץ את קובץ ההתקנה

cd /usr/src && sh NVIDIA-Linux*.run

כעת תשאלנה מספר שאלות. שימו לב לתשובות הנדרשות מכם

הסכם שימוש – כל אחד לפי רצונו

באם היתה התקנה של כרטיס מסך בעבר תשאלו האם אתם מעוניינים לדרוסה – התשובה כן

האם אתם רוצים להוריד קרנל מאתר החברה – התשובה כמובן לא

האם לקמפל קרנל חדש – התשובה כן

האם לעצור הכול כעת – התשובה לא

לתת לאינסטולר לסיים בניית הקרנל – התשובה כן

האם לתת לאינסטולר לעדכן את קסורג כונף – התשובה כן

במידה והכול עבר בהצלחה וחזרתם לשורת פקודה הקישו

startx

הוספת קומפוזיטור – קומפיז פיוז’ן

למי שמעוניין ניתן על הדרך להתקין קומפיז פיוז’ן על ידי מספר פעולות פשוטות

נוסיף את הנתיב הזה לקובץ הסורס ליסט שלנו כמשתמש על, על ידי

gedit /etc/apt/sources.list

בשורה האחרונה בקובץ נרשום

deb http://download.tuxfamily.org/shames/debian-lenny/desktopfx/unstable/ ./

נשמור את הקובץ, נצא ונקיש

wget http://download.tuxfamily.org/shames/A42A6CF5.gpg -O- | apt-key add –

apt-get update && apt-get install compiz-fusion-gnome fusion-icon

נאפשר עבודת הקומפוזיט על ידי

nvidia-xconfig -add-argb-glx-visuals -d 24 -composite -allow-glx-with-composite

נאתחל את איקס – שימו לב המסך יעלם ,שימרו מסמכים. נלחץ

Ctrl+Alt+Backspace

לאחר עלייה נלחץ על המקש

alt+F2

ונקיש בחלון שייפתח

compiz-manager

תהנו

Posted in: Open Source