עיגון כונן דיסקטים בלינוקס

Posted on February 8, 2009

5


לאחרונה, עקב ריבוי המחשבים הישנים שברשותי , מצאתי עצמי נדרש לא פעם לעגן כונן דיסקטים בכדי לשלוף מידע מדיסקט כלשהו. הניסיון בוצע על גבי מערכת דביאן, אך הפעולה אוניברסלית לכל הפצה.

העניין לא מסובך בכלל, למרות שבתחילה חשבתי שיהיה. הייתי מעוניין לחלוק את התהליך עם אלה שידרשו לדבר בעתיד.

מציאת כתובת הכונן (פעולות חד-פעמיות)

נריץ פקודת חיפוש לקובץ fstab המאגד בתוכו מידע על הכוננים השונים שבמחשבנו:

find / -type f -name fstab

לאחר מציאת הקובץ נעיין בתוכו על ידי :

cat /[path of you’r fstab]/fstab

נחפש שורה דומה לשורה הזו:

/dev/fd0     /mnt/floppy     auto     noauto, owner     0     0

במידה ולא קיימת לנו ספריית שיוך לכונן , ניצור אחת לא לפני שנבדוק :

ls -l /mnt

במידה ולא קיימת ספריית floppy , ניצור אחת על ידי:

su mkdir /mnt/floppy

עיגון הכונן

עיגון הכונן (עם הדיסקט בתוכו ) לספריה floppy על ידי:

mount /dev/fd0 /mnt/floppy

הפקודה

ls /mnt/floppy

תאפשר גישה לכונן הדיסקטים.

ניתן לבצע את הפקודה לכל התקן (כמובן) עם שינוי שמו של ההתקן מ floppy ל sda1 לדוגמא.

Posted in: Open Source