הידור קרנל חדש במערכות לינוקס

Posted on June 30, 2010

11


בהמשך למאמציי ללמוד את רזי הקרנל של לינוקס (בעיקר בכדי להבין ולכתוב דרייברים ומודולים) רציתי לעלות רשומה מסודרת של אחת הדרכים שעבדו לי כאשר רציתי להדר קרנל חדש למערכת קיימת מקוד מקור (source).

הכנות מקדימות

1. אני יוצא מתוך נקודת הנחה שאנחנו מכירים את פקודת wget והורדנו כבר ממקור אמין את קובץ ה tar.bz2 שמכיל בתוכו את הפריסה שלנו.

2. תחת משתמש על נוריד את הקובץ לספריה

cd /usr/src

rm linux

tar xvfj <kernel-source-file>.tar.bz2

כעת לאחר שמחקנו את קישור ה linux הקודם ופרסנו את קובץ הקרנל נוכל להתחיל בעבודה ממש.

הידור הקרנל

נגדיר קישור חדש למשתנה ה linux שלנו

ln -s <linux-releas> linux

נגדיר הרשאות, וגדיר שינויים רצויים בקרנל (menuconfig) ונתחיל להדר

chown -R root:root <linux-release>

make menuconfig

make all

make module_install

make install

יצירת תמונת initrd

update-initramfs -c -k ‘<release number>’

הוספת קישור לגראב

כעת לפני שנאתחל את המערכת עלינו להוסיף קישור לגראב על ידי

cd /boot/grub

nano menu.lst

כל מה שנותר זה לאתחל את המערכת לקרנל החדש ולהתחיל להשתעשע… 🙂

Posted in: Open Source