הצגת פתרון במטלאב ללא חזקה של e

Posted on April 18, 2011

0


מספר פעמים קרה לי שביצעתי פעולה חשבונית כלשהי במטלאב וקיבלתי תוצאה מוצמדת בחזקה של e, למרות שלא רציתי בכך. החלטתי לעלות על הכתב את הפתרון הפשוט בכדי לא לשכוח אותו להבא.

בכדי להיפטר מההצמדה של ה e עלינו לבקש:

format long g

לאחר מכן לקרוא שוב לפעולה שחישבנו ולקבל את התוצאה במספר עשרוני מלא.

חג שמח לכולם

Posted in: General