Browsing All posts tagged under »מחשב ישן זרימת אודיו לינוקס«

שרת אודיו על גבי מחשב ישן

April 13, 2009

14

כרגיל כדרכי בקודש אני מחפש ובודק פתרונות חינמיים בעבור בעיות שונות בביתי הקט. בעיה שעלתה לפני כשנה בדמות הזרמת אודיו בכל רחבי הבית נענתה על ידי יצירת תחנת רדיו אינטרנטית שתשדר מוזיקה. הבעיתיות בפתרון זה היתה אי יכולת להאזין למספר תחנות במקביל (על ידי מספר אנשים שונים), הגדרה לא פשוטה של השרת בסביבת לינוקס וצורך […]